Systemy POS rozwijają się, zapewniając firmom większą elastyczność, kontrolę i intelekt niż kiedykolwiek wcześniej. Przedsiębiorstwa przeszły od tradycyjnych aparatów kasowych i stacjonarnych czytników kart kredytowych do urządzeń iPads lub nawet mobilnych i chmurowych systemów POS. Ta zmiana technologii nie tylko zapewni przedsiębiorstwom nowe funkcje, ale także pozwoli na przechowywanie wszystkich sprawozdań i transakcji w jednym miejscu.

Przechowując swoje operacje w Internecie, firma ma potencjał do rozwoju w skali wykładniczej. Wcześniej firma musiała najpierw uruchamiać dane ze swoich platform handlu elektronicznego, a następnie z fizycznych systemów POS. Aby sporządzić pełne sprawozdanie firma musiała importować oba wyniki do tabeli elektronicznej, księgowości lub innego oprogramowania dla sprawozdawczości. Ale dzięki systemom POS, używanych przez handel ogólny, firmy mogą zaoszczędzić wiele czasu, automatyzując ten proces.

Jednym z rozwiązań handlu elektronicznego jest system POS Shopify. Synchronizuje się on z programem Shopify dla iOS i Android w celu śledzenia transakcji w trybie online i offline. Zamiast zarządzania dwoma zestawami inwentaryzacji i systemami płatniczymi, Shopify POS synchronizuje i poprawia Twoje informacje finansowe o wyrobie w centralnym panelu informacyjnym. Dzięki temu masz szybki i łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz dostęp do klientów przez dwa kanały sprzedaży, bez konieczności sporządzani sprawozdań z kilku systemów.

Ale w takiej pracy powstaje kwestia ochrony i bezpieczeństwa systemu POS! Tak samo jak każde urządzenie podłączone do Internetu, systemy POS wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ technologia się rozwija. W związku z tym systemy POS są bardziej wrażliwe niż kiedykolwiek na działania przestępców i usterki danych. Włamania są najbardziej znanym obecnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa POS. Jeśli hakerzy mogą się włamać do systemu POS jednego z największych sprzedawców detalicznych na świecie, nie ulega wątpliwości, że małe firmy są jeszcze bardziej wrażliwe.

W 2014 roku Amerykański Zespół Gotowości ds. Awarii Komputerowych (US-CERT) Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego USA ogłosił, że cyberprzestępcy atakują systemy POS w celu gromadzenia danych o konsumentach i kartach kredytowych, rozpowszechniając szkodliwe oprogramowanie przez urządzenia podłączone do Internetu. Od tego czasu ważne jest, by firmy korzystające z POS ciągle aktualizowały swoje systemy bezpieczeństwa i wiedziały jak walczyć z potencjalnymi zagrożeniami lub atakami.

US-CERT zaleca chronienie systemów POS poprzez stosowanie silnych haseł, zapewnienie posiadania najnowszych aktualizacji programowych POS, zainstalowanie firewalla, korzystanie z programów antywirusowych, ograniczenie niesankcjonowanego dostępu do Internetu (na przykład w innych celach niż transakcje POS) oraz odłączenie zdalnego dostępu do systemów POS. Ponadto Twój dostawca systemu POS powinien posiadać gwarancję zgodności, jako część waszej umowy dotyczącej poziomu obsługi.